Fes-te sòcia de l’Associació Gironina d’Empresàries AGE

Comparteix, enriqueix-nos, fes-nos créixer amb la teva presència, la teva professionalitat, la teva participació, el teu coneixement i la teva passió.  Vine a formar part d’un gran grup per generar un canvi!

Si vols formar part de l’AGE i gaudir de tots els avantatges i beneficis de ser sòcia de l’Associació Gironina d’Empresàries AGE, només cal que omplis el formulari amb les teves dades personals i professionals.  La inversió són tan sols 10€/mes, que es paguen en dues quotes semestrals al gener i al juliol, més 60€ de quota d’alta.

La teva veu és la nostra força!

Nota: Els camps marcats amb (*) són obligatoris.  Si no saps què posar en algun d’ells, simplement posa una “x” perquè no quedi buit i evitar que et pugui donar problemes d’enviament.  Gràcies.

DADES PERSONALS

Nom (*)

Cognoms (*)

E-mail (*)

Adreça (*)

Codi Postal (*)

Població (*)

Telèfon (*)

Data naixement (*)

N.I.F.(*)

DADES EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

Nom empresa o professió (*)

Adreça (*)

Codi Postal (*)

Població (*)

Telèfon (*)

Fax

NIF/CIF (*)

Data inici empresa o activitat (*)

Número de Treballadors

Sector de l'empresa (*)

Càrrec que ocupa (*)

DADES BANCÀRIES

Titular (*)

IBAN (*)

Vols deixar-nos algun missatge?

Llei de Protecció de Dades:

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el seu reglament, se’ls informa que les seves dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i als arxius documentals, dels quals es titular A.G.E. –ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES. Si volen poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació previstos a la Llei adreçant un escrit a A.G.E.-ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES, c/. Manel Bonmatí Romaguera, nº 2 de 17003 – Girona (Girona) o a l'E-mail info@agegirona.cat. A.G.E.-ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES podrà enviar informació per correu ordinari o per mail i les seves dades personals es poden cedir a aquelles empreses del grup o amb les que l’Entitat tingui signat un conveni de col·laboració, per a realitzar tasques d’informació, gestió i promoció dels serveis prestats a l’àmbit del sector esportiu.
Així mateix la seva imatge o de la resta de familiars associats podrà aparèixer en els mitjans de comunicació propis i externs per tal de promocionar i difondre l’entitat (Llei 5/1982).
Si no ens manifesta la seva disconformitat entendrem que ens atorga el seu consentiment per als tractaments anteriorment assenyalats i en el cas que s'hagués produït o es produeixi en un futur, alguna modificació de les seves dades, li demanem ens ho comuniqui degudament per escrit.
Així mateix. AUTORITZA a A.G.E.-ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES amb CIF G-17423112, a fi que en tant durin les relacions de prestació de serveis entre ambdues parts, a que pugui girar els rebuts corresponents a la citada prestació de serveis al compte que seguidament es detalla. Autorització que s’efectua d’acord amb el disposat en l’article 34 de la Llei 16/2009, de serveis de pagament. Expressament per l’autoritzant manifesta que en virtut de les relacions continuades de servei coneix amb antel·lació suficient els imports i tarifes que s’aplicaran en els rebuts que s’originin, manifestació que efectua als efectes de l’article 33.3 de l’esmentat cos legal.

He llegit i ACCEPTO la Llei de Protecció de Dades:

Introdueix els caracters que es mostren a continuació:

captcha