Des de l’Associació Gironina d’Empresàries, AGE, crearem comissions especialitzades en internacionalització i relacions empresarials, entre altres, per potenciar la participació de les dones en l’economia, tal com es va aprovar en l’assemblea anual celebrada el 21 d’abril del 2017, en què van participar un 25% de les 130 associades.

La Maria Rosa Agustí, presidenta de l’AGE, es va mostrar satisfeta per la implicació i les aportacions de les sòcies ja que es fa patent que “cada cop hi ha més interès a ajudar a tirar endavant projectes”.

Compartim els articles de premsa on s’han fet ressó d’aquesta notícia:

L'AGE potencia les dones en l'economia