Innovar, innovar, innovar. Sí, ja saps que ho has de fer constantment, però com pots fer-ho?

La innovació empresarial no només consisteix a llançar una tecnologia punta al mercat o a crear un producte trencador, i no, tampoc no és una pràctica exclusiva d’empreses com Google, Apple o Netflix. La innovació es pot aplicar molt més enllà de l’àmbit tecnològic i, encara més important: la innovació també es cosa de les petites empreses!

En aquest butlletí d’ACCIÓ tens diferents solucions per a la innovació de la teva empresa >> Butlletí ACCIÓ per a la Innovació