Fes-te sòcia de BPW Girona

Si ets sòcia de l’AGE i vols formar part de ple dret de BPW International, associació formada per dones empresàries, professionals, líders influents, executives i joves emprenedores de més de 100 països, i amb gran influència internacional, emplena el formulari que t’adjuntem (recorda que seran només 24,50 €/any)

I si encara no ets sòcia de l’AGE,  a què estàs esperant? No esperis més i vine a formar part de l’AGE!

  DADES PERSONALS

  Nom (*)

  Cognoms (*)

  E-mail (*)

  Adreça (*)

  Codi Postal (*)

  Població (*)

  Telèfon (*)

  Vols deixar-nos algun missatge?

  Llei de Protecció de Dades:

  En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el seu reglament, se’ls informa que les seves dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i als arxius documentals, dels quals es titular A.G.E. –ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES. Si volen poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació previstos a la Llei adreçant un escrit a A.G.E.-ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES, c/. Manel Bonmatí Romaguera, nº 2 de 17003 – Girona (Girona) o a l'E-mail info@agegirona.cat. A.G.E.-ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES podrà enviar informació per correu ordinari o per mail i les seves dades personals es poden cedir a aquelles empreses del grup o amb les que l’Entitat tingui signat un conveni de col·laboració, per a realitzar tasques d’informació, gestió i promoció dels serveis prestats a l’àmbit del sector esportiu. Així mateix la seva imatge o de la resta de familiars associats podrà aparèixer en els mitjans de comunicació propis i externs per tal de promocionar i difondre l’entitat (Llei 5/1982). Si no ens manifesta la seva disconformitat entendrem que ens atorga el seu consentiment per als tractaments anteriorment assenyalats i en el cas que s'hagués produït o es produeixi en un futur, alguna modificació de les seves dades, li demanem ens ho comuniqui degudament per escrit. Així mateix. AUTORITZA a A.G.E.-ASSOCIACIÓ GIRONINA D’EMPRESARIES amb CIF G-17423112, a fi que en tant durin les relacions de prestació de serveis entre ambdues parts, a que pugui girar els rebuts corresponents a la citada prestació de serveis al compte que seguidament es detalla. Autorització que s’efectua d’acord amb el disposat en l’article 34 de la Llei 16/2009, de serveis de pagament. Expressament per l’autoritzant manifesta que en virtut de les relacions continuades de servei coneix amb antel·lació suficient els imports i tarifes que s’aplicaran en els rebuts que s’originin, manifestació que efectua als efectes de l’article 33.3 de l’esmentat cos legal.

  He llegit i ACCEPTO la Llei de Protecció de Dades:

  Introdueix els caracters que es mostren a continuació:

  captcha