La nostra associada Berta Faura, Consultora Experta en Protecció de Dades i DPO-Delegada Protecció de Dades (Registrada AEPD), ens fa arribar aquesta nota informativa sobre l’aplicació del nou RGPD:

L’obligada aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el passat 25 de maig, ha obligat al Govern a portar terme l’aprovació d’un nou Real Decret de Llei amb mesures urgents per tal d’adaptar el dret espanyol a la citada normativa europea comunitària. En tot cas, les mesures contemplades en el mateix, són les que no són reservades a la Llei Orgànica que actualment estar en tramitació; en concret en fase de Projecte Llei.

Llegeix la nota informativa sencera aquí