La nostra sòcia Rosa Bertran ofereix a totes les sòcies de l’AGE una sessió del MAPA DE LA MEVA ECONOMIA.

Una bomba de claredat d’estratègia i acció amb resultats de progrés garantit.

Són poques persones al món que fan aquest potent exercici i ens l’ofereix de gust. Podeu contactar:

Per telèfon: 676 216 995

Per email: rosabertrancat@gmail.com -poseu a l’assumpte sòcia AGE

Dra. Rosàngela Bertran
Coach Transformacional per al Benestar i Coach d’Èxit

Rosa bertran networking efectiu